Uurimus
Teie arvamus (TÜ) 1988
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88970161
Lühikirjeldus
Eesti täiskasvanud rahvastiku arvamused muutuste kohta ühiskonna elus. Info kättesaadavus, erinevate teabekanalite kasutamine, suhtumine aktuaalsetesse probleemidesse.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lauristin Marju
Vihalemm Peeter

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Arvutuskeskus
TÜ Ajakirjandusosakond