Uurimus
Kirikuga liitumise põhjustest
Alguse aeg
Lõpu aeg
1995
Staatus
Diplomitöö
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
95970166
Lühikirjeldus
Käesolev diplomitöö käsitleb erinevate kirikute ja kogudustega liitumist Eestis viimaste aastate jooksul. 1980-ndate lõpul ja 1990-ndate alguses aset leidnud poliitilised sündmused on kaasa toonud muutusi ka meie kirikuelus - ühelt poolt on elavnenud meie maal traditsiooniliste kirikute tegevus, teiselt poolt on Eestisse tulnud ja tulemas terve hulk meile seni tundmatuid nn. "uusreligioosseid" liikumisi. Seega võib öelda, et sellelaadilistele uurimustele on olemas sotsiaalne tellimus, kuna ühiskonnas on tekkinud ka esimesi probleeme selliste gruppidega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Laasi Liina
Rentel Anu

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Sotsioloogiaosakond