Uurimus
Inimene ja keskkond
Alguse aeg
1983
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
83970176
Lühikirjeldus
Inimeste vahekord nii loodusliku kui ka kunstlikult loodud keskkonnaga. Kokkupuuted looduse ja kodupaiga ümbrusega.Töö ja tööpaiga ümbruse ning keskkonnaküsimuste käsitlemine ajakirjanduses.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lauristin Marju
Vihalemm Peeter
Timak, Renita

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid
Eesti Raadio Arvutuskeskus