Uurimus
Vene tele ja raadio Eestis
Alguse aeg
1989
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89970167
Lühikirjeldus
Vabariiklike massikommunikatsioonivahendite jälgimine. Hoiakud ühiskondlike protsesside suhtes.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus
Baljasnaja. Jelena

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid