Uurimus
Meie elame Tallinnas
Alguse aeg
1981
Lõpu aeg
1982
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
81970169
Lühikirjeldus
Tallinlaste hinnang oma elutingimustele. Rahulolu töökohaga, sissetulekute suurus. Suhtumine kommunaalteenustesse ja ümbritsevasse elukeskkonda. Vaba aja veetmise võimalused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Pavelson, Marje

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus