Uurimus
Vaba aeg II
Alguse aeg
1976
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
76970168
Lühikirjeldus
Rahvastikugruppide ööpäevane ajajaotus. Milliseid ajalehti ja ajakirju ning kirjandust loetakse. Raadiosaadete jälgimine. Vaba aja veetmise võimalused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Tamre Asta

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Eesti Raadio Arvutuskeskus