Uurimus
EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1991
Alguse aeg
jaanuar
Lõpu aeg
detsember
Staatus
SPSSfailid
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
91960171
Lühikirjeldus
Hoiakud parlamendi, presidendi ja poliitiliste parteide suhtes. Poliitikute populaarsus.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Niinas Karin
Kivirähk, Juhan

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EMOR Ltd.