Uurimus
Teadlane ja rahvusvahelised sidemed (TÜ ja TA Tartu inimesed)
Alguse aeg
1995.a mai
Lõpu aeg
Staatus
Andmefail uurijate käes
Uurimisobjekt
1995 aastal Eesti kõrghariduses või teaduses töötavad kõrgharidusega teaduslikud töötajad (Peda, TÜ, TPI, EPA ja ETA).
Eeskiri
Valim TÜ puhul 1/3 kõigist kõrghariduses või teaduses töötavatest kõrgharidusega teaduslikest töötajatest. Kokku 370 inimest.
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Intervjuu või kombineeritud küsitlus (vastaja ise täitis ning andis siis küsitlejale üle)
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
95970178
Lühikirjeldus
Uurimisteemad * professionaalne motiveeritus * professionaalne mobiilsus * sotsiaal-demograafiline iseloomustus

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Ainsaar, Mare
Sakkeus, Luule
Lõhmus, Liilia

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Euroopa Liidu Nõukogu