Uurimus
Elukoha vahetus ja rahulolu
Alguse aeg
1997 sept.
Lõpu aeg
1997 okt.
Staatus
Elukoha vahetus ja rahulolu
Uurimisobjekt
1995.a. asulaväliselt Eestis elukohta vahetanud inimesed
Eeskiri
1500 isiku juhuvalim rahvastikuregistrist.
Realiseerumine
1500 isiku juhuvalim rahvastikuregistrist. Tagasi on saabunud 654 ankeeti, neist arvesse läks 530
Küsitlusmeetod
9. Kirjalik ankeet-küsitlus.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
97970177
Lühikirjeldus
Elukoha vahetamise põhjused, rahulolu eelmises ja praeguses elukohas.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Ainsaar, Mare
Riisalu, Helina

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Teadusfond (ETF)