Uurimus
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
Alguse aeg
1994
Lõpu aeg
1994
Staatus
Andmed saadaval EV Statistikaametist
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
94980181
Lühikirjeldus
Eesti elanike igapäevaelus asetleidvad muutused. Elamistingimused, leibkonna suurus, selle liikmed. Töötingimused, tervis, turvalisus, kontaktid lähikondlastega, isiklikud elukogemused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Statistikaamet