Uurimus
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
Alguse aeg
1995
Lõpu aeg
Staatus
Andmed saadaval EV Statistikaametist
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
95980182
Lühikirjeldus
Eesti tööhõives 1989 - 1995 asetleidnud muutused. Töö- ja elukohamuutused, tööotsingud, ümberõpe, tööpuudus.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Statistikaamet