Uurimus
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
Alguse aeg
1996
Lõpu aeg
Staatus
Andmed saadaval EV Statistikaametist
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
96980183
Lühikirjeldus
Eesti elanike tervis, arstiabi kättesaadavus. Elukohamuutused, õpingud ja töö, vaba aeg. Tulevikuplaanid ja hoiakud ühiskonnakorralduse suhtes.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Statistikaamet