Uurimus
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997
Alguse aeg
1997
Lõpu aeg
Staatus
Andmed saadaval EV Statistikaametist
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
97980185
Lühikirjeldus
Eesti rahvastiku arengutrendid. Perekond, suhted elukaaslastega, lapsed, seksuaalkäitumine. Poliitilised hoiakud, rände- ja eluasemelugu, elamistingimused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Katus Kalev

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Statistikaamet
Eesti Demograafia Assotsiatsioon