Uurimus
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)
Alguse aeg
1997
Lõpu aeg
Staatus
Andmed saadaval EV Statistikaametist
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
97980184
Lühikirjeldus
Suhted elukaaslasega, laste kasvatamine, seksuaalkäitumine. Majanduslikud tingimused, rände- ja eluasemelugu.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Statistikaamet
ÜRO Euroopa majanduskomisjon