Uurimus
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
Alguse aeg
1997
Lõpu aeg
Staatus
Andmed saadaval EV Statistikaametist
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
97980186
Lühikirjeldus
Eesti tööjõu struktuur ja selle dünaamika. Töö- ja elukohamuutused, tööotsingud, ümberõpe, tööpuudus, palgatingimused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Statistikaamet