Uurimus
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
Alguse aeg
1997 okt.
Lõpu aeg
1997 nov.
Staatus
Andmefail koos kasutamisjuhisega on avalikuks kasutamiseks Statistikaametis
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitleti 3463 inimest (valimi suurus 4400). Valimi aluseks oli AS Andmevara rahvastiku andmebaas. Välitööd toimusid 1997 oktoober-detsember, küsitlesid Statistikaameti küsitlejate osakonna intervjueerijad.
Küsitlusmeetod
Ankeedi plokid: Küsitleja osa Haridustee Töötee Täiendkoolitus ja ümberõpe Töötute koolitus Koolitusvajadus Avatud Ülikool Materiaalne olukord ja elamistingimused Taustandmed
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
97980187
Lühikirjeldus
Haridusnõudluse ümberstruktureerumine: täiendkoolitus ja ümberõpe, töötute koolitus. Haridus- ja töötee, raulolu tööga. Ankeedi plokid: Küsitleja osa Haridustee Töötee Täiendkoolitus ja ümberõpe Töötute koolitus Koolitusvajadus Avatud Ülikool Materiaalne olukord ja elamistingimused Taustandmed

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Vöörmann Rein
Dsiss Hans
Kenkmann Paul
Saarniit Jüri
Saar Ellu
Helemäe Jelena

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Statistikaamet
RASI ( Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut) Etnopoliit
Tartu Ülikool