Uurimus
Leibkonna sissetulekute ja kulutuste uuring (eesti ja vene 1997)
Alguse aeg
1997
Lõpu aeg
Staatus
Andmed saadaval EV Statistikaametist
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
97980188
Lühikirjeldus
Eestis elavate leibkondade sissetulekud ja tarbimine. Sissetulekud, maksud ja kulutused, vaba aja harrastused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EV Statistikaamet