Uurimus
Tartu ja tartlased 1998
Alguse aeg
1998
Lõpu aeg
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
98980191
Lühikirjeldus
Survey is a first step in large project carried out in different towns in Estonia to map different social and territorial processes in postsocialist towns. More information: www.tartu.ee/Info/uus_info_tartu.html

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Ainsaar, Mare

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Inimgeograafia òppetool
TÜ Avaliku halduse ja Sotsiaalpoliitika Osakond