Uurimus
Hiiumaa ja hiidlane
Alguse aeg
1994
Lõpu aeg
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
94980194
Lühikirjeldus
Hiidlaste suhted looduse, looduskaitse ja maakasutusega. Hiidlaste elulaad.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Uljas Jüri

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Pedagoogikaülikool