Uurimus
Üürikorteri üliõpilane
Alguse aeg
1998 II
Lõpu aeg
1998 III
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Uurimuse eesmärk oli koguda infot TÜ üliôpilaste elamistingimuste kohta, kes elavad Tartu üürikorterites ja nende rahulolu antud tingimustega. Samuti selgitada välja korterituru üldine seisund ja korterite kättesaadavus tudengitele.
Eeskiri
Valimi moodustamisel (200 üliõpilast) kasutati mitmeid võimalikke mooduseid, kuna ülikoolis puudub elukoha alusel üliõpilaste andmebaas. Üliõpilaskülal on andmestik vaid neist, kes elavad ühiselamutes: · küsitlejate tutvusringkond, kes elasid üüripinnal ja omakorda nende tuttavad, kasutati nn. lumepalli meetodit · teaduskondade dekanaadide andmestik, mis samuti on vananenud, kuna elamispindu vahetatud · Ülikooli Teadusraamatukogu andmebaas, mis on üsna ebakonkreetne sellise uurimuse tarvis, kuigi välja sai selekteeritud vaid üliõpilased.Selles figureerivad ka need, kes olid lugejaks registreerimise ajal üliõpilased, kuid nüüdseks on õpingud lõpetanud. Seepärast sai lähtuda vaid neist, kes viimase 3-4 aasta sees olid lugejaks registreerunud. · mõningal määral kasutati ka "Postimehe" korterikuulutusi.
Realiseerumine
Kätte toimetati 200 ankeeti, millest tagasi saadi 165 ehk 82.5%.
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Poolik, kuid selle puuduse parandab andmefail, kus tunnustel on sedelid peal.
Välis_ID
98980195
Lühikirjeldus
"Üürikorteri üliõpilane" on osa üldprojektist "Tartu kui üliõpilaste elupaik". Projektis osales 11 sotsioloogiaosakonna teadurit ja üliõpilast. Kokku küsitleti 462 respondenti. ÜÜRIKORTERI ANKEEDI PÕHIBLOKID 1. Korteri leidmine · infoallikad · kas probleeme 2. Korteri asukoht · linnaosade loend 3. Korteri koosseis · kellega koos üürib · mitmekesi elavad 4. Korteri seisund · mugavused üürimisel · praeguste mugavuste loend · pinna suurus · asjade loend · tubade arv · omaette? · söögitegemine 5. Maksumus · üürihind · kas muid kohustusi 6. Hinnang välistudengite mõjust üürihinnale · 3-ne hinnangu skaala 7. Elukohaeelistused · eraka eelistuse motiivid · ühikast loobumise motiivid · kas/mis tingimustel võiks ühikas kõne alla tulla 8. Materiaalne olukord · hinnang enda seisundile (rikas ? vaene) · materiaalsed kaalutlused korteri valikul · sissetuleku allikad · üüri finantseerimise allikad · oma perekonna sissetulek · hoiused · kas võimeline tasuma kõrgemat hinda 9. Rahulolu praeguse üüripinnaga · üldhinnang · rahulolu üüri ja mugavuste vastavusega · kas panna diferentseeritud rahulolu hinnang (asukoht, mugavused, üür, perenaine, naabrid, pinna suurus jne.) ??? 10. Kaua elab praegusel üüripinnal · mis aastast · mitmes eramu · mis linnaosas eelmine · kas plaanis vahetada 11. Isikuandmed · sugu · vanus · kaua olnud tudeng · teaduskond · rahvus · perekonnaseis · vanemate praegune elukoht

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kenkmann Paul
Dsiss Hans
Ennok Avo
Lillipuu Elo
Nigul Annika

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Sotsioloogiaosakond