Uurimus
Ühiselamu üliõpilane
Alguse aeg
1998 III
Lõpu aeg
1998 IV
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Uurimuse eesmärk oli koguda infot üliôpilaste elamistingimuste kohta TÛ ühiselamutes ja nende rahulolu antud tingimustega
Eeskiri
Valim ? 300 üliõpilast- moodustati Üliõpilasküla andmebaasi alusel, kes olid Üliõpilaskülaga sõlminud üürilepingu, mis kehtis vähemalt 31. Märtsini 1998. Neid oli kokku 2060 isikut, kelle hulgast valiti juhuvalimiga 300 üliõpilast.
Realiseerumine
Ankeedid jaotati ühiselamute kaupa personaalselt (või jäeti toakaaslasele edasitoimetamiseks) ja tagasi saadi 235 täidetud ankeeti.
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Poolik, kuid selle puuduse parandab andmefail, kus tunnustel on sedelid peal
Välis_ID
98980196
Lühikirjeldus
"Ühiselamu üliõpilane" on osa üldprojektist "Tartu kui üliõpilaste elupaik". Projektis osales 11 sotsioloogiaosakonna teadurit ja üliõpilast. Kokku küsitleti 462 respondenti. ANKEEDI PÕHIBLOKID: 1. Mis ühiselamus elab · ühikate loend · kas probleeme koha saamisega 2. Toa koosseis · kellega koos elab · mitmekesi elavad 3. Toa seisund · asjade loend · söögitegemine 4. Maksumus · üürihind · rahulolu üüri ja mugavuste vastavusega 5. Hinnang välistudengite mõjust üürihinnale · 3-ne hinnangu skaala 6. Elukohaeelistused · ühika eelistuse motiivid · erakast loobumise motiivid · kas/mis tingimustel võiks erakorter kõne alla tulla 7. Materiaalne olukord · hinnang enda seisundile (rikas ? vaene) · sissetuleku allikad · üüri finantseerimise allikad · oma perekonna sissetulek · hoiused · kas võimeline tasuma kõrgemat hinda 8. Rahulolu praeguse ühiselamu toaga · üldhinnang · mida korraldaks ühika elus teisiti 9. Kaua elab ühiselamus · mis aastast · mitmes elamispind · kas plaanis vahetada 10. Isikuandmed · sugu · vanus · kaua olnud tudeng · teaduskond · rahvus · perekonnaseis · vanemate praegune elukoht

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kenkmann Paul
Murakas Rein
Dsiss Hans
Ennok Avo
Pukk Marika
Toome Jaanika
Saar Külle

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Sotsioloogiaosakond