Uurimus
Omanik
Alguse aeg
1998 II
Lõpu aeg
1998 IV
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Uurimuse eesmärk oli koguda infot Tartu üürikorterite omanikelt, kes üürivad elamispinda üliõpilastele. Samuti selgitada välja korterituru üldine seisund ja korterite kättesaadavus tudengitele.
Eeskiri
Valimi moodustamisel (200 üüripinna omanikku) kasutati mitmeid võimalikke mooduseid: · põhiallikaks olid "Postimehe" 1997. a. korterikuulutused. · Nn. lumepalli meetod, respondendilt küsiti tema tutvusringi kohta, kes võiksid olla veel potentsiaalsed elamispinna üürijad · küsitleja tutvusringkond, üliõpilased, kes elasid üüripinnal ja omakorda nende tuttavaid, et nende kaudu jõuda omanikeni. Reeglina ei küsitletud seda omanikku, kelle üürnikust üliõpilast oli küsitletud, et välistada arusaamatusi omaniku ja üürniku suhetes. Kokkulangevus oli ka sel teel välistatud, et küsitlust viisid läbi erinevad üliõpilased. · Ülikooli Teadusraamatukogu andmebaas, mis on üsna ebakonkreetne sellise uurimuse tarvis, kuigi välja sai selekteeritud vaid üliõpilased. Selles figureerivad ka need, kes olid lugejaks registreerimise ajal üliõpilased, kuid nüüdseks on õpingud lõpetanud. Seepärast sai lähtuda vaid neist, kes viimase 3-4 aasta sees olid lugejaks registreerunud.
Realiseerumine
98-t lehekuulutajat ei õnnestunud erinevatel põhjustel kätte saada. Ülejäänud 102-st respondendist 40 keeldus erinevatel põhjustel uurimuses osalemast. Kätte saadi 62 täidetud ankeeti.
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Poolik, kuid selle puuduse parandab andmefail, kus tunnustel on sedelid peal
Välis_ID
98980197
Lühikirjeldus
"Omanik " on osa üldprojektist "Tartu kui üliõpilaste elupaik". Projektis osales 11 sotsioloogiaosakonna teadurit ja üliõpilast. Kokku küsitleti 462 respondenti. ÜÜRIPINNA OMANIKU ANKEEDI PÕHIBLOKID: 1. Üürniku leidmine · Infoallikad, kus üüripinna olemasolust teavitatud · kas probleeme 2. Korteri asukoht · linnaosade loend 3. Elamispinna tüüp · mis tüüpi elamu · erastatud või mitte 4. Korteri seisund · mugavused üürimisel · praeguste mugavuste loend · pinna suurus · asjade loend · tubade arv · omaette või läbikäidav · söögitegemise võimalused 5. Maksumus · üürihind · kas muid kohustusi 6. Hinnang välistudengite mõjust üürihinnale · 3-ne hinnangu skaala 7. Üürniku valiku eelistused · kas valib soo, vanuse, rahvuse jne alusel 8. Mis motiividel üürib pinda? · Motiivide loend 9. Kui kaua tegeleb pinna üürimisega · hinnangud oma võimalustele, võrreldes teiste omanikega · mis aastast üürib · kas plaanis ka edasi tegelda · mis vormis sõlmitakse kokkulepe · rahulolu üürnikuga 10. Isikuandmed · sugu · vanus · kaua elanud Tartus · rahvus · perekonnaseis · haridus · põhitegevus

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kenkmann Paul
Murakas Rein
Dsiss Hans
Ennok Avo
Ott Merle
Mõttus Kristin

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Sotsioloogiaosakond