Uurimus
Tartlased Tartust
Alguse aeg
1986 talv
Lõpu aeg
kevad
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
86980189
Lühikirjeldus
Uurimisteemad * Elukeskkond - korter * Elanike vaba aeg ja selle sisutamine * Rahulolu infrastruktuuriga * Mobiilsus · Sotsiaal-demograafiline iseloomustus.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Preem, Martti
Kõre, Jüri
Vahter, Krista
Paas, Tiiu
Tani, Elvi

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Tartu linnavalitsus
Tartu Ülikool