Uurimus
Sotsiaalpoliitika
Alguse aeg
1995
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
95970200
Lühikirjeldus
Tööhõive, majanduslik heaolu, poliitilised hoiakud, rahvussuhted. Work involvement, economic well-being, political attitudes, national relations.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EMOR Ltd.