Uurimus
Eesti eliit
Alguse aeg
1993
Lõpu aeg
1993
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
93960201
Lühikirjeldus
Hinnang eesti eliidi tegevusele. Majandusliku olukorra muutused, suhtumine migrantidesse ja Euroopa Liitu. Valimistest osavõtt, suhtumine erastamisse.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Niinas Karin
Seilenthal Jüri

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EMOR Ltd.
Avatud Eesti Fond