Uurimus
EMORi ajakirjandusuuringud
Alguse aeg
1991
Lõpu aeg
1991
Staatus
SPSS failid
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
91960204
Lühikirjeldus
Kui tihti lehti milliseid loetakse/sirvitakse/ostetakse. Ajakirjanike tuntus ja usaldatavus. Lemmikrubriigid ja -teemad. Põhjalikumalt on uuritud ajakirja "Põllumajandus" ja seal käsitletud teemasid.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Niinas Karin

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EMOR Ltd.