Uurimus
Arvutite ja interneti kasutamine Eesti elanike hulgas 1998
Alguse aeg
07 09 98
Lõpu aeg
18 10 98
Staatus
Andmed uurijate käes, aruande omandiõigus kuulub Balti Meediateabe ASile
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
98990205
Lühikirjeldus
998. aasta septembris-oktoobris viis BMF Gallup Media - Balti Meediateabe AS Eesti Meediauuringu (EMU) raames läbi järjekordse uuringu teemal ?Arvutite ja Interneti kasutamine Eesti elanike hulgas?. Tegemist on juba kolmanda sellelaadse suurema uuringuga sellises üha kiiremini muutuvas valdkonnas nagu seda on arvutite ja Interneti kasutamine. Arvutite ja Interneti levikut ja nende võimaluste kasutamise taset elanikkonna seas arvestatakse kui üht väga olulist komponenti ühiskonna arengutaseme hindamisel ning üha pikenev trend nimetatud valdkonna uuringute tulemuste hulgas annab meile võimaluse toimuvat järjest paremini hinnata. Kuigi kõige tormilisemad arengud ning esialgne kiire kasv arvutite ja Interneti võimaluste avastamisel on võib-olla juba möödas, on selles vallas veel siiski väga palju avastada ning uurida. Aruanne uurimusest internetis: http://www.bmf.ee/internet98_1/index.html Sama uuringu varasemate tulemustega tutvumiseks: http://www.bmf.ee/internet ja http://www.bmf.ee/internet98_1/ESIMENE.HTM

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Veskimägi, Margo

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Balti Meediateabe AS
Avatud Eesti Fond