Uurimus
Interneti kasutajad Eesti elanike hulgas 1999
Alguse aeg
talv 1999
Lõpu aeg
talv 1999
Staatus
Andmed uurijate käes, aruande omandiõigus kuulub Balti Meediateabe ASile
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
99990206
Lühikirjeldus
Balti Meediateabe AS - BMF Gallup Media on viimase kahe aasta jooksul Rahvusliku Meediauuringu ehk Eesti Meediauuringu (EMU) raames läbi viinud juba kolm trendiloovat uuringut teemal "Arvutite ja Interneti kasutamisest Eesti elanike hulgas", mille peamiseks eesmärgiks on olnud arvutitega seonduva uurimine. Seekordne eriuuring keskendub spetsiifiliselt vaid Interneti kasutajatele, nende kasutusharjumustele, -kogemustele ning -eesmärkidele. Aruanne internetis: http://www.bmf.ee/internet/user_9901/

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Veskimägi, Margo

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EMOR Ltd.
Balti Meediateabe AS
Avatud Eesti Fond