Uurimus
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
Alguse aeg
1994 sept
Lõpu aeg
1994 dets
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
94000211
Lühikirjeldus
Hoiakute muutumine sotsiaalsete olude teisenemise taustal. Inimeste hinnangud ja suhtumised: kellel on hea üleminekuaja Eestis elada, kellel mitte. 90-te aastate elulaad. Muutuvates oludes läbilöögiks vajalike eelduste ja ühiskondliku kihistumise tekke peegeldumine erinevate sotsiaalsete gruppide esindajate hulgas. Nägemused Eesti ühiskonnast minevikus ja olevikus, tulevikuootused. Uurimuses osales inimesi kümnest erinevast sotsiaalsest grupist.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Must Olev
Rämmer Andu
Realo Anu
Kutsar, Dagmar
Õuemaa Anne

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Psühholoogiaosakond