Uurimus
Jõgevamaalased
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
99000219
Lühikirjeldus
Hinnangud kohaliku omavalitsuse tegevusele, rahulolu juhtimisega Tööhõive, tööelu kvaliteet Täiendkoolitus

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
MAI regionaalarengu grupp