Uurimus
Küla, külavanem ja kohalik omavalitsus
Alguse aeg
2001
Lõpu aeg
2001
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eesti Vabariigi Riigikogu kohaliku algatuse toetusrühma poolt algatatud ja maasotsioloogia uurimisrühma poolt vahendatud dialoog tänase eesti maaühiskonnaga küla õigusliku staatuse teemadel on kodumaiselt ja rahvusvaheliselt erakordne loov algatus, mis eeldab konstruktiivset jätkumist. Uuritakse küla mõistet, funktsioone ja seisundeid, külavanema vajadust, staatust ja külaelu õiguslikku regulatsiooni, külavanema valimist, finantseerimist, tagasisidet, külaelu seisu ja prognoosi, retsipientide isikukirjeldusi.
Eeskiri
Põhimõtteliselt on tegemist suure valdkonna pilootuuringuga piiratud ressursside tingimustes. Maasotsioloogia ekspertküsitluse "Küla, külavanem ja kohalik omavalitsus" teoreetiline ja empiiriline ettevalmistus toimus 2001. aasta suvel. Osalesid Eesti Vabariigi Riigikogu kohaliku algatuse toetusrühm, külavanemad, liikumise Kodukant eestvedajad, Eesti Põllumajandusülikooli maasotsioloogia uurimisrühm. Otsustati korraldada postiküsitlus. Valmistati ja paljundati ankeet.
Realiseerumine
19. septembril 2001 saatis maasotsioloogia uurimisrühm välja 900 ankeeti, nendest 600 Kodukandi andmebaasis registreeritud külavanematele, 250 Eesti Vabariigi omavalitsustele ja 50 maavalitsuste, ministeeriumide riigiametnikele ning Eesti Vabariigi Riigikogu liikmetele. 17. oktoobriks, kui oli vaja asuda analüüsima ja interpreteerima, oli laekunud ja arvutisse sisestatud 356 ankeeti. Nende alusel toimus interpretatsioon. 14. novembriks oli laekunud 396 ankeeti. Ankeedid sisaldasid olenevalt vastajast kuni 222 vastusevarianti. Vastajate külade asukohad maakonniti on antud nii 356 kui 396 vastaja puhul järgnevates tekstides.
Küsitlusmeetod
Otsustati korraldada postiküsitlus. Valmistati ja paljundati ankeet.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
01020222
Lühikirjeldus
Uuritakse küla mõistet, funktsioone ja seisundeid, külavanema vajadust, staatust ja külaelu õiguslikku regulatsiooni, külavanema valimist, finantseerimist, tagasisidet, külaelu seisu ja prognoosi, retsipientide isikukirjeldusi.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Murutar Asser
Moor Liis
Kaasik Marko
Põder (Koppel) Helvi

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut