Uurimus
Baromeeter Mai 2000
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
00020226
Lühikirjeldus
Usaldus insitutsioonide vastu, rahulolu eluga, kodanikualgatused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus
Rentel Anu

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Saar Poll