Uurimus
Mina, meedia ja maailm
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
02020231@
Lühikirjeldus
Küsitluse ?Mina. Maailm. Meedia? tellijaks oli Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, kokku küsitleti 1470 inimest üle kogu Eesti. Andmed kogus uuringukeskus Faktum.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lauristin Marju
Vihalemm Peeter

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Ajakirjandusosakond