UURIJATE INSTITUTSIOONIDE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Majandus- ja kommunikatsiooniminsteerium


1
Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015