UURIJATE INSTITUTSIOONIDE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Eesti Teadusfond (ETF)


1
Perekonnasotsialisatsiooni ja sellega seotud hoiakute muutumine Eestis üleminekuaja tingimustes
2
Elukoha vahetus ja rahulolu
3
Eesti haridussüsteem ja ISCED-97