UURIJATE INSTITUTSIOONIDE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Eesti Vabariigi valitsus


1
Aruanne Eesti Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest 2007. aastal