UURIJATE INSTITUTSIOONIDE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
ES Turu-uuringute AS


1
Avalik arvamus Eesti Ühiskonnast 2002
2
Avalik arvamus valimissüsteemist
3
Õppejõudude õpetamisoskuste koolitusvajaduse uuring