UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Vaikmäe Rein

1
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimissüsteemi evalvatsioon