UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Aru Heli

1
Kõrghariduse planeerimise metoodika
2
Kutse-, rakendus- ja kõrghariduse indikaatorite väljatöötamise analüüs
3
Transfine projekti toetamine - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine