UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Eesmets Kersti

1
kogumik "Täiskasvanute koolitus ettevõtetes"
2
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
3
artikkel "Haridus ja heaolu" kogumikus "Sotsiaaltrendid 3"