UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Teekivi Edvin

1
Organisatsioonikultuur ja e-õpe Eesti kõrghariduses
2
Tartu Ülikooli avatud ülikooli esmakursuslaste õpimotiivid elukestva õppe valguses (bakalaureusetöö)