UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Vadi Maaja

1
Eesti koolide organisatsioonikultuuri ja tulemuslikkuse vahelised seosed arvestades koolide suurust ja asukohta
2
Õpetajate tulemuslikkuse tõstmise võimalused hariduspoliitika ja organisatsioonikultuuri seisukohast