UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Eskla Krista

1
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 rakenduskava "Inimressursi arendamise rakenduskava" meede "Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine" programm "E-Õpe"