UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Vilgats Birgit

1
Välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile: Eesti kogemuse analüüs (doktoritöö)