UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Gorjajeva Olga

1
Projekti "Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine" tulemuste uuring