UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Klooster Karin

1
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest 2008
2
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest 2009