ESTONIAN SOCIAL SCIENCE
ONLINE

Eesti sotsiaalteaduste
V aastakonverentsi erinumber
Käesolev väljaanne koondab Eesti Sotsiaalteaduste V Aastakonverentsi ettekandeid. Konverents toimus Tartus, 12.–13. novembril 2004.
Konverentsi teema Eesti Euroopas: uued väljakutsed sotsiaalteadlastele kohaselt toovad siin avaldatud ettekanded esile probleeme, mis kaasnevad Eesti ühiskonna rahvusvahelistumisega.
Konverentsi korraldas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond koostöös TÜ majandus- ja õigusteaduskonna ning Euroopa Kolledžiga.
Konverentsil tehti 200 ettekannet 51s sessioonis. Konverentsile registreerus 451 osavõtjat, reaalselt osales konverentsil 444 registreerunud inimest.
Avaliku sektori spetsialistid (riigiametnikud, õpetajad jt) moodustasid konverentsi auditooriumist ¼, mis on varasemate konverentsidega võrreldes kõrgem näitaja.
Käesoleva väljaande eesmärgiks on, et konverentsi raames koondunud emakeelne teave ei killustuks, vaid oleks päringumootoritega varustatud veebiväljaandena hõlpsasti kättesaadav ja käsitletav. Soovitame kasutada konverentsi materjale õppematerjalina kraadiõppuritele.


Lugupidamisega,

ESAK V koostöökogu liikmed:

Triin Vihalemm, TÜ sotsiaalteaduskonna prodekaan
Raul Eamets, TÜ majandusteaduskonna teadusprodekaan
Jaan Ginter, TÜ õigusteaduskonna teadus- ja arendustöö prodekaan
Piret Ehin, TÜ Euroopa Kolledži asedirektor