UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Virkus Sirje

1
Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis
2
Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid