UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Kask Urve

1
artikkel "Noorte valikud tasemehariduses ja tööturg" kogumikus "Pilk tööellu"
2
artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4"
3
artikkel "Haridustee" kogumikus "Naised ja mehed"
4
artikkel "Töökoolitus ja sellega seonduvad hoiakud" kogumikus "Pilk tööellu"
5
artikkel "Õpilaste heaolu ja tervis" kogumikus "Lapsed"
6
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
7
artikkel "Haridus ja heaolu" kogumikus "Sotsiaaltrendid 3"