UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Heinlo Aavo

1
kogumik "Kõrgharidus 1993-2003"
2
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
3
artikkel "Haridus ja heaolu" kogumikus "Sotsiaaltrendid 3"